CÁCH QUY ĐỔI ĐIỂM THÀNH TIỀN THƯỞNG

(Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ cảng và Logistics)

A. Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ cảng:
  Loại container
  (các loại)
  Container hàng khô Container hàng lạnh
  20’ 1 điểm 2 điểm
  40’/45’ 2 điểm 4 điểm
  B. Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ Logistics:
  • Cứ mỗi 5 triệu doanh thu (chưa VAT) cộng dồn do TCT TCSG cung cấp dịch vụ logistics cho khách hàng tương đương với 1 điểm tích lũy.